INICIO


/Descarrega el nostre book mentre millorem la pàgina
/Descarga nuestro book mientras mejoramos la página
/Download our portfolio while we are improving the web

Book QOTaller


/CATALÀ

QOTaller Natura va néixer el 2011 amb un experimentat equip tècnic de més de 25 anys d’experiència.

Creada amb l’objectiu de realitzar reproduccions d’ecosistemes naturals amb la combinació d’escenografia i matèria viva (aqua-terraris), reproduccions científiques i museografía. Investigant l’aplicació de materials sostenibles per museus, paisatgisme i altres projectes.

Dirigida per Xavi Amat, especialitzat en el disseny i la construcció d’escenografies per museus, aqua-terraris i treballs tècnic-científics relacionats amb motlles i rèpliques especials (geologia, biologia, arqueologia…).

Disposem d’un estudi de disseny i enginyería i taller propi de 700 m2.

/CASTELLANO

QOTaller Natura nació en 2011 con un experimentado equipo técnico con más de 25 años de experiencia.

Creada con el objetivo de realizar reproducciones de ecosistemas naturales con la combinación de escenografía y materia viva (aqua-terrarios), reproducciones científicas y museografía. Investigando materiales sostenibles para museos, paisajismo y otros proyectos.

Dirigida por Xavi Amat, con más de 25 años de experiencia en el diseño y construcción de escenografías para museos, aqua-terrarios y trabajos científicos con moldes y réplicas especiales ( geología, biología, arqueología…).

Disponemos de estudio de diseño e ingeniería y taller propio de 700m2.

/ENGLISH

QOTaller Natura was stablished on 2011 by a very professional team of specialists, with over 25 years experience.

Founded with the aim to do reproductions of natural ecosystems and the combination on scenography and living matter (aqua-terrariums), scientific replica and exhibitions. Researching the aplication of sustainable materials for museums, landscapes and other projects.

Managed by Xavier Amat with an experience of over 25 years in design and constructions of scenery for museums, aqua-terrariums and scientific works related with molds and special replicas (geology, biology, arqueology…).

Has at its disposal an design and engineering studio and an own workshop of 700m2.